PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I CERTIFICAT D’APTITUD FÍSICA DE LES 10 ERMITES BTT

(OBLIGATORI PER A TOTS ELS PARTICIPANTS)